koekblik.com > portfolio
home portfolio wie we zijn wat we doen hoe we dat doen contact

Sinds 2004 houdt Koekblik Producties zich bezig met adviesdiensten en projecten. Dit heeft geresulteerd in een verzameling mooie projecten waar we trots op zijn. In deze portfolio stellen wij een aantal speciale projecten ten toon.

Vitalis WoonZorg Groep

logo Vitalis WoonZorg Groep De Vitalis WoonZorg Groep is met 2500 werknemers, 1100 vrijwilligers en 4700 cliënten één van de grootste woon- en zorgaanbieders van Zuid Nederland. Koekblik is gevraagd om een training te verzorgen voor de Raad van Bestuur en de Directieraad om hen bekend te maken met de iPad en papierloos vergaderen. In aanloop naar dit traject begeleidde Koekblik de ICT afdeling om de Sharepointomgeving compatibel te maken met de wijze waarop de RvB en Directieraad papierloos wilde gaan vergaderen.

Woon- en zorgstichting 't Heem

logo woon- en zorgstichting 't Heem Koekblik Producties verricht een spectrum aan diensten voor 't Heem. Sinds voorjaar 2011 ondersteunt Koekblik Producties het MT met het papierloos vergaderen. In overleg met de afdeling ICT is een infrastructuur aangegelegd en de MT leden zijn ge´nstrueerd over de iPad en het gebruik van Apps.
Daarnaast heeft Koekblik een aantal bewoners van 't Heem -tijdens een experiment- begeleid om ze bekend te maken met de iPad. Hierover is een publicatie verschenen in Heempraat.

Het experiment sluit aan op de visie van 't Heem over het nieuwe oud. Kijk nu niet langer naar de leeftijd van mensen, maar naar wat ze kunnen. 't Heem heeft hierover in oktober 2011 een symposium georganiseerd. Koekblik Producties heeft aan dit symposium deelgenomen in een forumdiscussie met ing. Dick Kits, Prof. dr. Henk de Haan en Prof. dr. Rudy Westendorp.
In oktober 2012 heeft Koekblik Producties live conclusies getrokken tijdens een opinierend symposium over zorg- en woningbouwcorporaties met o.a. gedeputeerde Van Haaften, Volkskrantjournalist Bregman en voormalig locoburgemeester van Amsterdam Etty.

In het najaar van 2012 begeleidde Koekblik Producties de ontwikkeling van een nieuwe website. Hiervoor is een programma van eisen geschreven en zijn ontwikkelaars uitgenodigd. Koekblik Producties functioneert als een linking pin tussen 't Heem en de ontwikkelaar, waarbij de technische kennis, vanuit een rijk verleden aanwezig bij Koekblik Producties, werd ingezet om het proces optimaal te stroomlijnen.

Woningbouwcorporatie Tiwos

logo woningbouwcorporatie Tiwos Woningbouwcorporatie Tiwos wilde papierloos gaan vergaderen. Koekblik Producties adviseerde over de uitvooerbaarheid van dit voornemen. Op basis van dit advies heeft Koekblik Producties de implementatie verzorgd. Onder meer is het secretariaat ge´nstrueerd over het aanleveren van documenten voor de bestuursvergaderingen. Aan het bestuur heeft Koekblik Producties uitleg gegeven over het vergaderen met een iPad.

In het voorjaar van 2013 instrueert Koekblik Producties de Raad van Toezicht die op een zelfde wijze als het managementteam gaan vergaderen.

Udens College

logo Udens College Het bestuur van het Udens College wilde gebruik gaan maken van de iPad. Het ICT platform waarvan het Udens College gebruik maakt is Sharepoint. Koekblik Producties heeft de ICT afdeling geadviseerd over het gebruik van Sharepoint in combinatie met de iPad. Vervolgens is uitleg gegeven aan de directeuren en de raad van toezicht over het ophalen met de iPad van documenten in de Sharepointomgeving en het algemene gebruik van de iPad.

Acceleration

logo Acceleration Acceleration onderneemt allerlei zakelijke activiteiten in Changzhou en omgeving met als rode draad het versnellen van innovatie. Koekblik Producties heeft in mei en juni 2010 in Changzhou, China een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de vestiging van een Changzhou Sino-Dutch Cooperation in Science and Technology and Industrialization Centre, China. Opdracht was de verhouding in kaart brengen tussen overheid en bedrijfsleven in Changzhou en het initiŰren van een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven Nederland, gemeente Tilburg, bedrijfsleven Changzhou/China en gemeente Changzhou.

Meijers en Moerland

logo Meijers en Moerland Meijers en Moerland is een klein tekstschrijversbureau gevestigd in Villamedia in Tilburg. De tekstschrijvers maken gebruik van Apple software en apparatuur. Koekblik Producties onderhoudt de hardware en geeft advies op ICT gebied.

Gemeente Oisterwijk

logo Gemeente Oisterwijk De raadscommissies van de gemeente Oisterwijk vergaderen parallel. De griffier heeft Koekblik Producties regelmatig ingeschakeld als secretaris. Tijdens de vergadering verleent Koekblik ondersteuning (procedureel en inhoudelijk) aan de voorzitter van de commissie. Na afloop maakt Koekblik een terugkoppeling voor het college en een verslag. Door de diensten van Koekblik Producties is de relatief kleine griffie van Oisterwijk verzekerd dat elke commissievergadering adequaat begeleid wordt.